Domů

 

 

Soukromá školka Butterfly nabízí kvalitní péči pro děti v příjemných prostorách CS studia.

Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zároveň využívá některých metod alternativních školek, které jsou založeny na pedocentrickém přístupu moderní pedagogiky.

Mezi zásadní prvky, v přístupu k dětem, u nás patří:

  • Respektování přirozeného vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti

  • Podpora vytváření vlastního úsudku
  • Poskytování podnětného prostředí
  • Integrované učení hrou (propojení témat a jednotlivých činností, učíme se nacházet řešení, být tvůrčí, mít představivost a vědět si rady)

Prostředí klidu a pohody 

Školka se nachází na ideálním místě, v blízkosti areálu Višňovka, s možností využívat vlastní zahrady s hernímy prvky. V případě nepříznového počasí máme možnost využít tělocvičnu CS studia, která zaručí dětem dostatek pohybu a volného prostoru pro aktivní trávení času.

Program bohatý na tvůrčí činnosti dětí

během týdne si děti ve školce užijí tyto aktivity :    Výtvarná aktivita, Angličtina, Sportovní aktivita, Péče o rostlinky a zahrádku, Hudební aktivita, Vaření a pečení